Ποιοι είμαστε

Επενδύστε με την καλύτερη ομάδα

Η NOISIS  Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Σήμερα, διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία και κατέχει πλέον πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

Close up of men's rowing teamΜε πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας, με απόλυτο σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες τους. Αξιολογούμε και μετρούμε την επίδοσή μας μέσα από την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Σας οδηγούμε στο δρόμο της ανάπτυξης, αξιολογώντας για λογαριασμό σας, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιλέγοντας εκείνα που εξυπηρετούν με συνέπεια τα επενδυτικά σας πλάνα.

Υπεύθυνα δίπλα σας

Οι υπηρεσίες που παρέχει η NOISIS Α.Ε. καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

lighthouse

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της μεταποίησης, Logistics, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραγωγής λογισμικού, ευρυζωνικών υποδομών, κ.λπ. συμβάλλοντας σημαντικά στην ανοδική πορεία των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια

Τα Έργα μας σε Αριθμούς...

 

0

Κλίνες ξενοδοχείων

0

Mw Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0

m² Βιομηχανίες & Logistics

Εταιρική Ανάπτυξη

Η δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών της και η αντίστοιχη διεύρυνση του πελατολογίου της, συνέβαλαν στην εδραίωση της εταιρίας στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύεται από την αυξητική πορεία που αριθμού των έργων της.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας

Η «επένδυση» στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της NOISIS Α.Ε., καθώς και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. Η σημαντική αύξηση του στελεχιακού δυναμικού κατά την τελευταία πενταετία είναι ενδεικτική τόσο της ανάπτυξης της εταιρείας, όσο και της άμεσης ανταπόκρισής της στα νέα δεδομένα της αγοράς και στις νέες, εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών.

Sprintstart

Εξέλιξη στελεχικού δυναμικού.

Οι άνθρωποι της NOISIS Α.Ε. διακρίνονται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη και την επιστημονική τους επάρκεια και τεχνογνωσία. Σήμερα, η εταιρεία είναι στελεχωμένη με αξιόλογους επιστήμονες εξειδικευμένους στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Επισημαίνεται, ότι η εταιρεία NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., παράλληλα με το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που απασχολεί, διαθέτει και πλήθος εξωτερικών συνεργατών - εμπειρογνωμόνων, με τους οποίους και συνεργάζεται σε μόνιμη βάση. Διασφαλίζεται έτσι, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών αντικειμένων και υπερκαλύπτονται τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των εκάστοτε έργων/μελετών υπό υλοποίηση.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;

Προγράμματα Επιδότησης

Επενδυτικός Νόμος

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12 και 4146/13, δίνει έμφαση στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής. Παράλληλα, στόχο έχει την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο ΕΣΠΑ αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης, καθώς και την βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Team Member
Επενδυτικός Νόμος

Τη δυνατότητα ενίσχυσης στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των ΑΠΕ, των Logistics, κ.α. για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις δίνει ο Επενδυτικός Νόμος. Οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να ενισχυθούν με τη μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγών ή /και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 45% του προϋπολογισμού.

Μάθετε περισσότερα

Team Member
Μέτρο 123 Α

Από 30/12/2013 ξεκινούν οι αιτήσεις για το Μ 123 Α, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ζωοτροφών, σπόρων, αρωματικών φυτών κ.α. και προβλέπει επιδότηση που φτάνει το 65%.

Μάθετε περισσότερα

Team Member
Προσκλήσεις Leader

Ευκαιρίες επιδότησης μέσω της προσέγγισης Leader για τους νομούς Βοιωτίας, Ευρυτανίας,  Κιλκίς, Κυκλάδων, Φλώρινας  και Τρικάλων. Προβλέπεται η ενίσχυση υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης , επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνιών, κ.α., με επιδότηση έως 60% για έργα έως 600.000€.

Μάθετε περισσότερα

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά..

Νέα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19, Τ.Κ. 11528, Ιλίσια 
Τηλ: (+30) 210 7250800 
fax:(+30) 210 7250812 
Email: infoathens@noisisdev.gr 

Χάρτης

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15 , Τ.Κ. 54248, Κηφισιά 
Τηλ: (+30) 2310 455299 
fax:(+30)2310 434130 
Email: info@noisisdev.gr 

Χάρτης

Δυτική Μακεδονία

Αθ. Διάκου 38, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 
Τηλ: (+30) 24670 22906 
fax:(+30)24670 24956 
Email: infokastoria@noisisdev.gr 

Χάρτης

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Newsletter

 • "Κάποιος κάθεται στη σκιά σήμερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δέντρο χρόνια πριν"

  Author
  Warren Buffett
  Αμερικανός επενδυτής
 • "Καθάρισε μια γωνιά του μυαλού σου και αμέσως θα την γεμίσει η δημιουργικότητα"

  Author
  Dee Hock
  Αμερικανός επιχειρηματίας (VISA)
 • "Η καινοτομία είναι αυτή που ξεχωρίζει τον ηγέτη από αυτόν που ακολουθεί"

  Author
  Steve Jobs
  Συνιδρυτής της Apple
 • "Οι περισσότεροι άνθρωποι υπερεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν μέσα σ’ ένα χρόνο και υποτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε δέκα χρόνια"

  Author
  Bill Gates
  Ιδρυτής Microsoft